Vlierboomstraat 533

2564JG Den Haag

Bel voor een afspraak

06 497 242 26

Wat is Reflexzone Therapie

Reflexzonetherapie

Reflexzonetherapie is een empirische wetenschap die uitgaat van het principe dat het geheel wordt weerspiegeld in de onderdelen. Zo is ontdekt dat op onder andere handen, voeten en oren reflexzones liggen, die corresponderen met bepaalde delen van het lichaam. Alle organen en klieren en andere delen van het lichaam worden in die reflexzones gereflecteerd. Door de reflexzones te bewerken wordt de hele mens beïnvloed en geprikkeld tot reageren, dus het zelfgenezend vermogen wordt geactiveerd. Zodat aanwezige stoornissen worden verminderd en/of opgeheven.

Het doel

Doel is het herstel van het natuurlijk evenwicht, zowel lichamelijk, psychisch als sociaal.
Met behulp van reflexzonetherapie worden aandoeningen van zowel acute, als chronische en functionele aard behandeld. De behandeling kan erop gericht zijn aanwezige stoornissen die tot uiting zijn gekomen in klachten, op te heffen(curatief). Ook kan het preventief gebruikt worden door te herstellen van de disbalans voordat er klachten zijn. Daarnaast is een palliatieve werking mogelijk door het verzachten van de klachten en verbeteren van de totale lichamelijke en geestelijke balans.
Het is een natuurlijke en veilige behandelwijze.

De behandeling

Om klachten te kunnen behandelen zal er gemiddeld 4 tot 6 behandelingen nodig zijn. Dat zal in een plan worden vastgelegd en later geëvalueerd worden. Daarna kan het behandelplan worden aangepast. De reflexzonetherapeut onthoudt zich van handelingen en uitspraken, die gelegen zijn buiten het terrein van zijn eigen kennen en kunnen. Is op de hoogte van de regel geen medische diagnose te mogen stellen. Dit is voorbehouden aan artsen. De reflexzonetherapeut zal ook geen voorgeschreven medische adviezen en/of medicijnen mogen afraden of doorkruisen.

Het contact tussen therapeut en de cliënt vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid, zonder oordelen of vooroordelen. Heeft respect voor een ieder, wat wederkerigheid vraagt.
De zorgverlening is persoonlijk en afgestemd op de zorgvraag. De duur van de zorgverlening is daardoor afhankelijk van de zorgvraag.
De behandelingen zijn erop gericht om de gezondheid te verbeteren, en om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden of blijft van de geboden hulpverlening.
De therapeut respecteert en bevordert waar mogelijk de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en past alleen behandelingen toe waarvoor de cliënt (na voldoende te zijn geïnformeerd) toestemming heeft gegeven. De therapeut gebruikt methode waarbij het principe ”primum nil nocere”, ( het eerste beginsel is geen schade te berokkenen), uit de eed van Hippocrates, voorop staat. Met het streven de mens als eenheid te zien en zo te behandelen ( holistische benadering)

Geschiedenis

Reflexzonetherapie is als geneeswijze al eeuwen bekend. Er zijn aanwijzingen dat binnen de Ayurveda de reflexzonetherapie bekend was. Ayurveda is de oudste kennis van de mens op gebied van de geneeskunde. Deze geneeskunde is al 5000 jaar oud. Maar in meerdere culturen is er sprake van reflexzonetherapie. Voor zover men kan nagaan werd zij al beoefend door de Egyptenaren, de Chinese volkeren en de Indianen.

In 1900 is in de Verenigde Staten belangstelling voor deze therapie ontstaan. In 1916 is er een boekwerk gepubliceerd door de artsen Bowers en Fritzgerald, waarin de zogenaamde therapie werd beschreven. Fysiotherapeute Eunice Ingham, raakte geboeid door het boek en werkte het uit. Zij ontwikkelde de hedendaagse reflexzonetherapie. Zij publiceerde in 1938 het boek “Stories the foot can tell”.

Het duurde ongeveer 20 jaar voordat de therapie in Europa bekend werd. Dat gebeurde door de Duitse fysiotherapeute Hanne Marquardt. Zij publiceerde in 1958 het boek “Voetzonemassage als therapie”. De opmars bevindt zich in een stroomversnelling doordat er wereldcongressen worden georganiseerd. Internationaal wordt er op medisch-wetenschappelijk niveau onderzoek verricht naar de resultaten van reflexzonetherapie.