Vlierboomstraat 533

2564JG Den Haag

Bel voor een afspraak

06 497 242 26

Klachten en de geschillencommissie

Mocht er onverhoopt een geschil ontstaan tussen U, als client en mij als therapeut waar we samen niet uitkomen, dan is het goed om te weten dat ik aangesloten ben bij de vakorganisatie Provoet.

Daar kunt U terecht bij een klachtenfunctionaris, die kan bemiddelen.

Sinds 2016 is er een nieuwe wet (Wkkgz) in werking getreden om cliënten te ondersteunen bij eventuele klachten en geschillen. Therapeuten zijn sindsdien ook verplicht zich aan te sluiten bij een organisatie die de belangen van de client in zo’n geval behartigd.

In mijn geval is dat de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging.

Voor meer informatie over de Klachtenfunctionaris en de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging kunt U op de onderstaande link klikken.

Of via de website www.provoet.nl, kijken bij ‘klachten’ onderaan bij de pagina. Daar staat alles uitgebreid beschreven.